Compressore mobile Rotair 7 bar 5 m3 MDVN 53K ECO 5 nuovo

PDF
compressore mobile Rotair 7 bar 5 m3 MDVN 53K ECO 5 nuovo
compressore mobile Rotair 7 bar 5 m3 MDVN 53K ECO 5 nuovo
compressore mobile Rotair 7 bar 5 m3 MDVN 53K ECO 5 nuovo immagine 2
Interessa l'annuncio?
1/2
PDF
22.020 €
Prezzo IVA esclusa
Contattare il venditore
Marca Rotair
Tipo compressore mobile
Anno di costruzione 06/2023
Peso netto 960 kg
Ubicazione Polonia Głogów
Data d'inserzione più di un mese
Numero ID nello stock del venditore MDVN53kECO5
È possibile il leasing
È possibile l'acquisto a credito
È possibile l'acquisto a rate
Descrizione
Tipo di compressore a vite
Capacità 5000 l/min
Dimensioni d'ingombro 325 m × 155 m × 145 m
Serbatoio carburante 88 l
Motore
Marca Kohler KDI 1903 TCR Stage 5
Tipo a file
Potenza 49 HP (36.02 kW)
Carburante diesel
Intercooler
Volume 1903 cm³
Consumo combustibile 6.4 l/ora
Numero di cilindri 3
Numero di valvole 12
Euro Euro 5
Filtro antiparticolato
Asse
Numero di assi 1
Stato
Stato nuovo
Garanzia 1 anno

Ulteriori informazioni — Compressore mobile Rotair 7 bar 5 m3 MDVN 53K ECO 5 nuovo

Inglese
Combustion mobile compressor 14 bar 3000l/min Rotair with aftercooler
The Rotair MDVN 53 Eco 5 combustion compressor is a screw compressor with a new, more modern look. Compressor with compact dimensions, ideal for easy operation, with a high level of efficiency and work culture.

Compressor mounted on a mobile chassis with adjustable drawbar and lights, to be towed on the road.
Version with brake system. It is approved for registration.

The “INTELLIGENT SYSTEM” Start/Stop provided by ROTAIR avoids the risk of incorrect procedures when starting and stopping work.

Galvanized galvanized body and high-class painting system provide excellent anti-corrosion protection for many years of use.

The compressor is equipped with the standard version:
Can filters for quick maintenance.
Full accessibility to facilitate quick maintenance and service.
European homologation for driving on roads with or without brakes.
Extremely effective pneumatic control system developed by ROTAIR for automatic engine speed control depending on the volume of supplied air. The system is highly reliable and ensures low fuel consumption.
“INTELLIGENT SYSTEM” START-STOP
The air/oil separator filter provides excellent air/oil separation.
The compressor air and oil filters and the engine air and oil filters operate independently.
Single-stage oversized compressor air filter that guarantees good inlet air filtration.
Two-stage engine air filter.
Combined cooler for cooling compressor oil and engine coolant.
Versions are also available:
7 bar 5000 l/min
10 bar 3950 l/min
12 bar 3500 l/min
A version without a brake system and without cooling is also available.

Each version of the combustion compressor can be mounted on the SKID base for stationary use, the options of which can be found in our online store.
Горивен мобилен компресор 14 bar 3000l/min Rotair с допълнителен охладител
Горивният компресор Rotair MDVN 53 Eco 5 е винтов компресор с нов, по-модерен дизайн. Компресор с компактни размери, идеален за лесна работа, с високо ниво на ефективност и култура на работа.

Компресор, монтиран на мобилно шаси с регулируем теглич и светлини, за теглене по пътя.
Версия със спирачна система. Одобрен е за регистрация.

„ИНТЕЛИГЕНТНАТА СИСТЕМА“ Старт/Стоп, предоставена от ROTAIR, избягва риска от неправилни процедури при стартиране и спиране на работа.

Галванизирано поцинковано тяло и система за боядисване от висок клас осигуряват отлична антикорозионна защита за многогодишна употреба.

Компресорът е оборудван със стандартната версия:
Може да филтрира за бърза поддръжка.
Пълна достъпност за улесняване на бързата поддръжка и обслужване.
Европейска хомологация за движение по пътища със или без спирачки.
Изключително ефективна пневматична система за управление, разработена от ROTAIR за автоматичен контрол на оборотите на двигателя в зависимост от обема на подавания въздух. Системата е много надеждна и осигурява нисък разход на гориво.
“ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА” СТАРТ-СТОП
Филтърът за разделяне на въздух/масло осигурява отлично разделяне на въздух/масло.
Въздушният и масленият филтър на компресора и въздушният и масленият филтър на двигателя работят независимо.
Едностепенен голям въздушен филтър на компресора, който гарантира добро филтриране на входящия въздух.
Двустепенен въздушен филтър на двигателя.
Комбиниран охладител за охлаждане на компресорно масло и охлаждаща течност на двигателя.
Налични са и версии:
7 бара 5000 л/мин
10 бара 3950 л/мин
12 бара 3500 л/мин
Предлага се и версия без спирачна система и без охлаждане.

Всяка версия на горивния компресор може да се монтира върху основата SKID за стационарно използване, чиито опции можете да намерите в нашия онлайн магазин.
Mobilni kompresor sa izgaranjem 14 bara 3000l/min Rotair sa naknadnim hladnjakom
Rotair MDVN 53 Eco 5 kompresor sa sagorevanjem je vijčani kompresor novog, modernijeg dizajna. Kompresor kompaktnih dimenzija, idealan za lak rad, sa visokim stepenom efikasnosti i kulture rada.

Kompresor montiran na mobilnu šasiju sa podesivom vučnom rudom i svjetlima, za vuču na cesti.
Verzija sa kočionim sistemom. Odobrena je za registraciju.

“INTELLIGENT SYSTEM” Start/Stop koji obezbeđuje ROTAIR izbegava rizik od pogrešnih procedura prilikom pokretanja i prekida rada.

Pocinkovano pocinkovano telo i visokokvalitetni sistem farbanja pružaju odličnu antikorozivnu zaštitu za dugi niz godina upotrebe.

Kompresor je opremljen standardnom verzijom:
Limenski filteri za brzo održavanje.
Potpuna dostupnost kako bi se olakšalo brzo održavanje i servis.
Evropska homologacija za vožnju po putevima sa ili bez kočnica.
Izuzetno efikasan pneumatski kontrolni sistem koji je razvio ROTAIR za automatsku kontrolu broja obrtaja motora u zavisnosti od količine dovedenog vazduha. Sistem je vrlo pouzdan i osigurava nisku potrošnju goriva.
START-STOP “INTELIGENTNI SISTEM”.
Filter separatora zraka/ulja pruža odličnu separaciju zraka/ulja.
Filteri zraka i ulja kompresora i filteri zraka i ulja motora rade neovisno.
Jednostepeni veliki filter za vazduh kompresora koji garantuje dobru filtraciju ulaznog vazduha.
Dvostepeni filter vazduha motora.
Kombinovani hladnjak za hlađenje kompresorskog ulja i rashladne tečnosti motora.
Dostupne su i verzije:
7 bara 5000 l/min
10 bara 3950 l/min
12 bara 3500 l/min
Dostupna je i verzija bez kočionog sistema i bez hlađenja.

Svaka verzija kompresora sa sagorevanjem može se montirati na SKID bazu za stacionarnu upotrebu, čije opcije možete pronaći u našoj internet prodavnici.
Spalovací mobilní kompresor 14 bar 3000l/min Rotair s dochlazovačem
Spalovací kompresor Rotair MDVN 53 Eco 5 je šroubový kompresor s novým modernějším vzhledem. Kompresor s kompaktními rozměry, ideální pro snadnou obsluhu, s vysokou úrovní účinnosti a kultury práce.

Kompresor namontovaný na mobilním podvozku s nastavitelnou ojí a světly pro tažení po silnici.
Verze s brzdovým systémem. Je schválen k registraci.

„INTELIGENTNÍ SYSTÉM“ Start/Stop poskytovaný společností ROTAIR zabraňuje riziku nesprávných postupů při spouštění a zastavování práce.

Pozinkované pozinkované tělo a prvotřídní lakovací systém poskytují vynikající antikorozní ochranu po mnoho let používání.

Kompresor je vybaven standardní verzí:
Filtry na plechovky pro rychlou údržbu.
Plná dostupnost pro usnadnění rychlé údržby a servisu.
Evropská homologace pro jízdu na silnicích s brzdou i bez ní.
Mimořádně účinný systém pneumatického ovládání vyvinutý firmou ROTAIR pro automatickou regulaci otáček motoru v závislosti na množství přiváděného vzduchu. Systém je vysoce spolehlivý a zajišťuje nízkou spotřebu paliva.
START-STOP „INTELIGENTNÍ SYSTÉM“.
Filtr separátoru vzduchu/oleje poskytuje vynikající separaci vzduchu/oleje.
Vzduchové a olejové filtry kompresoru a vzduchové a olejové filtry motoru fungují nezávisle.
Jednostupňový předimenzovaný vzduchový filtr kompresoru, který zaručuje dobrou filtraci vstupního vzduchu.
Dvoustupňový vzduchový filtr motoru.
Kombinovaný chladič pro chlazení kompresorového oleje a chladicí kapaliny motoru.
K dispozici jsou také verze:
7 bar 5000 l/min
10 bar 3950 l/min
12 bar 3500 l/min
K dispozici je také verze bez brzdového systému a bez chlazení.

Každá verze spalovacího kompresoru může být namontována na základnu SKID pro stacionární použití, jejíž možnosti naleznete v našem internetovém obchodě.
Verbrennungsmobilkompressor 14 bar 3000l/min Rotair mit Nachkühler
Der Verbrennungskompressor Rotair MDVN 53 Eco 5 ist ein Schraubenkompressor mit einem neuen, moderneren Design. Kompressor mit kompakten Abmessungen, ideal für einfache Bedienung, mit hoher Effizienz und Arbeitskultur.

Auf einem mobilen Fahrgestell montierter Kompressor mit verstellbarer Deichsel und Beleuchtung zum Ziehen auf der Straße.
Version mit Bremssystem. Es ist zur Registrierung zugelassen.

Das „INTELLIGENTE SYSTEM“ Start/Stopp von ROTAIR vermeidet das Risiko falscher Vorgehensweisen beim Starten und Stoppen der Arbeit.

Das verzinkte, verzinkte Gehäuse und das hochwertige Lackiersystem bieten einen hervorragenden Korrosionsschutz für viele Jahre.

Der Kompressor ist standardmäßig ausgestattet mit:
Dosenfilter für eine schnelle Wartung.
Vollständige Zugänglichkeit für schnelle Wartung und Service.
Europäische Homologation für das Fahren auf Straßen mit und ohne Bremsen.
Äußerst effektives, von ROTAIR entwickeltes pneumatisches Steuersystem zur automatischen Steuerung der Motordrehzahl in Abhängigkeit von der zugeführten Luftmenge. Das System ist äußerst zuverlässig und sorgt für einen niedrigen Kraftstoffverbrauch.
„INTELLIGENTES SYSTEM“ START-STOP
Der Luft-/Ölabscheiderfilter sorgt für eine hervorragende Luft-/Öltrennung.
Die Luft- und Ölfilter des Kompressors sowie die Luft- und Ölfilter des Motors arbeiten unabhängig voneinander.
Einstufiger, überdimensionierter Kompressorluftfilter, der eine gute Ansaugluftfiltration gewährleistet.
Zweistufiger Motorluftfilter.
Kombinierter Kühler zur Kühlung von Kompressoröl und Motorkühlmittel.
Es sind auch Versionen verfügbar:
7 bar 5000 l/min
10 bar 3950 l/min
12 bar 3500 l/min
Eine Version ohne Bremssystem und ohne Kühlung ist ebenfalls erhältlich.

Jede Version des Verbrennungskompressors kann für den stationären Einsatz auf der SKID-Basis montiert werden, deren Optionen Sie in unserem Online-Shop finden.
Mobiilne põlemiskompressor 14 bar 3000l/min Rotair koos järeljahutiga
Põlemiskompressor Rotair MDVN 53 Eco 5 on uue moodsama disainiga kruvikompressor. Kompaktsete mõõtmetega kompressor, mis on ideaalne lihtsaks kasutamiseks, kõrge efektiivsuse ja töökultuuriga.

Reguleeritava veotiisli ja tuledega mobiilsele šassiile paigaldatud kompressor, mis on mõeldud maanteel pukseerimiseks.
Pidurisüsteemiga versioon. See on registreerimiseks heaks kiidetud.

ROTAIRi poolt pakutav INTELLIGENTNE SÜSTEEM Start/Stop väldib valede protseduuride ohtu töö alustamisel ja peatamisel.

Tsingitud tsingitud korpus ja kõrgklassi värvimissüsteem tagavad suurepärase korrosioonivastase kaitse paljude aastate jooksul.

Kompressor on varustatud standardversiooniga:
Saab filtrid kiireks hoolduseks.
Täielik juurdepääs, et hõlbustada kiiret hooldust ja teenindust.
Euroopa homologeering piduritega või ilma teedel sõitmiseks.
ROTAIRi poolt välja töötatud ülitõhus pneumaatiline juhtimissüsteem mootori pöörlemiskiiruse automaatseks reguleerimiseks sõltuvalt tarnitava õhu mahust. Süsteem on väga töökindel ja tagab madala kütusekulu.
"INTELLIGENTNE SÜSTEEM" START-STOP
Õhu/õli eraldaja filter tagab suurepärase õhu/õli eraldamise.
Kompressori õhu- ja õlifiltrid ning mootori õhu- ja õlifiltrid töötavad iseseisvalt.
Üheastmeline ülisuur kompressori õhufilter, mis tagab hea sisselaskeõhu filtreerimise.
Kaheastmeline mootori õhufilter.
Kombineeritud jahuti kompressoriõli ja mootori jahutusvedeliku jahutamiseks.
Saadaval on ka versioonid:
7 bar 5000 l/min
10 baari 3950 l/min
12 baari 3500 l/min
Saadaval on ka ilma pidurisüsteemita ja jahutuseta versioon.

Põlemiskompressori iga versiooni saab statsionaarseks kasutamiseks monteerida SKID alusele, mille valikud leiate meie veebipoest.
Mobilni kompresor za izgaranje 14 bara 3000l/min Rotair s naknadnim hladnjakom
Kompresor sa izgaranjem Rotair MDVN 53 Eco 5 je vijčani kompresor novog, modernijeg izgleda. Kompresor kompaktnih dimenzija, idealan za jednostavno rukovanje, visoke učinkovitosti i kulture rada.

Kompresor montiran na mobilnu šasiju s podesivom rudom i svjetlima, za vuču po cesti.
Verzija s kočionim sustavom. Odobren je za registraciju.

“INTELLIGENT SYSTEM” Start/Stop koji osigurava ROTAIR izbjegava rizik od pogrešnih postupaka prilikom pokretanja i zaustavljanja rada.

Pocinčano pocinčano tijelo i visokokvalitetni sustav bojanja pružaju izvrsnu zaštitu od korozije tijekom višegodišnje uporabe.

Kompresor je opremljen standardnom verzijom:
Filteri limenke za brzo održavanje.
Potpuna dostupnost za brzo održavanje i servis.
Europska homologacija za vožnju po cestama sa ili bez kočnica.
Iznimno učinkovit sustav pneumatske kontrole koji je razvio ROTAIR za automatsku regulaciju brzine motora ovisno o količini dovedenog zraka. Sustav je vrlo pouzdan i osigurava nisku potrošnju goriva.
“INTELIGENTNI SUSTAV” START-STOP
Filtar za odvajanje zraka/ulja pruža izvrsno odvajanje zraka/ulja.
Filtri zraka i ulja kompresora te filtri zraka i ulja motora rade neovisno.
Jednostupanjski predimenzionirani filtar zraka kompresora koji jamči dobru filtraciju ulaznog zraka.
Dvostupanjski filter zraka motora.
Kombinirani hladnjak za hlađenje kompresorskog ulja i rashladne tekućine motora.
Dostupne su i verzije:
7 bara 5000 l/min
10 bara 3950 l/min
12 bara 3500 l/min
Dostupna je i verzija bez kočionog sustava i bez hlađenja.

Svaka verzija kompresora za izgaranje može se montirati na SKID bazu za stacionarnu upotrebu, čije se opcije mogu pronaći u našoj internetskoj trgovini.
Égési mobil kompresszor 14 bar 3000l/perc Rotair utóhűtővel
A Rotair MDVN 53 Eco 5 égési kompresszor egy új, modernebb megjelenésű csavarkompresszor. Kompakt méretű kompresszor, ideális a könnyű kezeléshez, magas szintű hatékonysággal és munkakultúrával.

Mobil alvázra szerelt kompresszor állítható vonórúddal és lámpákkal, közúton vontatható.
Fékrendszerrel szerelt változat. Regisztrációra jóváhagyva.

A ROTAIR által biztosított „INTELLIGENS RENDSZER” Start/Stop megakadályozza a hibás eljárások kockázatát a munka megkezdésekor és leállításakor.

A horganyzott horganyzott test és a kiváló minőségű festési rendszer kiváló korrózióvédelmet nyújt hosszú éveken át.

A kompresszor standard változattal van felszerelve:
Szűrők a gyors karbantartás érdekében.
Teljes hozzáférés a gyors karbantartás és szerviz megkönnyítése érdekében.
Európai homologizáció fékezett vagy fék nélküli közúti közlekedéshez.
A ROTAIR által kifejlesztett rendkívül hatékony pneumatikus vezérlőrendszer a befújt levegő mennyiségétől függő automatikus motorfordulatszám szabályozáshoz. A rendszer rendkívül megbízható és alacsony üzemanyag-fogyasztást biztosít.
„INTELLIGENS RENDSZER” START-STOP
A levegő/olaj leválasztó szűrő kiváló levegő/olaj szétválasztást biztosít.
A kompresszor levegő- és olajszűrői, valamint a motor levegő- és olajszűrői egymástól függetlenül működnek.
Egyfokozatú, túlméretezett kompresszoros levegőszűrő, amely jó beszívott levegő szűrést garantál.
Kétfokozatú motor levegőszűrő.
Kombinált hűtő a kompresszorolaj és a motor hűtőfolyadékának hűtésére.
Verziók is elérhetőek:
7 bar 5000 l/perc
10 bar 3950 l/perc
12 bar 3500 l/perc
Fékrendszer és hűtés nélküli változat is elérhető.

A belső égéstermék-kompresszor minden változata a SKID alapra szerelhető, helyhez kötött használatra, melynek lehetőségeit webáruházunkban találja meg.
Degimo mobilus kompresorius 14 bar 3000l/min Rotair su antriniu aušintuvu
Degimo kompresorius Rotair MDVN 53 Eco 5 – tai naujos, modernesnės išvaizdos sraigtinis kompresorius. Kompaktiškų matmenų kompresorius, idealiai tinkantis lengvam darbui, pasižymintis aukštu efektyvumo ir darbo kultūros lygiu.

Kompresorius montuojamas ant mobilios važiuoklės su reguliuojama grąžulu ir žibintais, skirtas tempti kelyje.
Versija su stabdžių sistema. Jis patvirtintas registracijai.

ROTAIR „INTELLIGENT SISTEMA“ Start/Stop leidžia išvengti neteisingų procedūrų pavojaus pradedant ir sustabdant darbus.

Cinkuotas cinkuotas korpusas ir aukštos klasės dažymo sistema užtikrina puikią antikorozinę apsaugą daugelį metų.

Kompresorius komplektuojamas su standartine versija:
Gali būti filtrai greitam aptarnavimui.
Visiškas prieinamumas, kad būtų lengviau atlikti techninę priežiūrą ir aptarnavimą.
Europos homologacija važiavimui keliuose su stabdžiais arba be jų.
Itin efektyvi ROTAIR sukurta pneumatinė valdymo sistema, skirta automatiniam variklio sūkių reguliavimui priklausomai nuo tiekiamo oro kiekio. Sistema yra labai patikima ir užtikrina mažas degalų sąnaudas.
„INTELIGENTI SISTEMA“ START-STOP
Oro/alyvos separatoriaus filtras užtikrina puikų oro/alyvos atskyrimą.
Kompresoriaus oro ir alyvos filtrai bei variklio oro ir alyvos filtrai veikia nepriklausomai.
Vienpakopis negabaritinis kompresorinis oro filtras, garantuojantis gerą įeinančio oro filtravimą.
Dviejų pakopų variklio oro filtras.
Kombinuotas aušintuvas kompresoriaus alyvai ir variklio aušinimo skysčiui aušinti.
Taip pat galimos versijos:
7 barai 5000 l/min
10 barų 3950 l/min
12 barų 3500 l/min
Taip pat yra versija be stabdžių sistemos ir be aušinimo.

Kiekviena degimo kompresoriaus versija gali būti montuojama ant SKID pagrindo stacionariam naudojimui, kurio galimybes rasite mūsų internetinėje parduotuvėje.
Degšanas mobilais kompresors 14 bar 3000l/min Rotair ar pēcdzesētāju
Rotair MDVN 53 Eco 5 iekšdedzes kompresors ir skrūves kompresors ar jaunu, modernāku dizainu. Kompresors ar kompaktiem izmēriem, ideāls ērtai darbībai, ar augstu efektivitātes un darba kultūras līmeni.

Kompresors uzmontēts uz mobilās šasijas ar regulējamu jūgstieni un gaismām, velkams pa ceļu.
Versija ar bremžu sistēmu. Tas ir apstiprināts reģistrācijai.

ROTAIR nodrošinātā “INTELLIGENTĀ SISTĒMA” Start/Stop novērš nepareizu procedūru risku, uzsākot un pārtraucot darbu.

Cinkots cinkots korpuss un augstas klases krāsošanas sistēma nodrošina lielisku pretkorozijas aizsardzību daudzu gadu lietošanai.

Kompresors ir aprīkots ar standarta versiju:
Var filtri ātrai apkopei.
Pilnīga pieejamība, lai atvieglotu ātru apkopi un apkalpošanu.
Eiropas homologācija braukšanai pa ceļiem ar vai bez bremzēm.
Īpaši efektīva ROTAIR izstrādāta pneimatiskā vadības sistēma automātiskai dzinēja apgriezienu kontrolei atkarībā no pievadītā gaisa apjoma. Sistēma ir ļoti uzticama un nodrošina zemu degvielas patēriņu.
“INTELIGENTĀ SISTĒMA” START-STOP
Gaisa/eļļas separatora filtrs nodrošina lielisku gaisa/eļļas atdalīšanu.
Kompresora gaisa un eļļas filtri un dzinēja gaisa un eļļas filtri darbojas neatkarīgi.
Vienpakāpes lielizmēra kompresora gaisa filtrs, kas garantē labu ieplūdes gaisa filtrāciju.
Divpakāpju dzinēja gaisa filtrs.
Kombinēts dzesētājs kompresora eļļas un dzinēja dzesēšanas šķidruma dzesēšanai.
Ir pieejamas arī versijas:
7 bāri 5000 l/min
10 bāri 3950 l/min
12 bāri 3500 l/min
Ir pieejama arī versija bez bremžu sistēmas un bez dzesēšanas.

Katra sadegšanas kompresora versija ir montējama uz SKID pamatnes stacionārai lietošanai, kuras iespējas var atrast mūsu interneta veikalā.
Sprężarka mobilna spalinowa 14 bar 3000l/min Rotair z chłodnicą końcową
Sprężarka spalinowa firmy Rotair MDVN 53 Eco 5, to śrubowa sprężarka o nowym, bardziej nowoczesnym wyglądzie. Sprężarka o kompaktowych wymiarach, idealna do łatwej obsługi, przy wysokim poziomie wydajności i kultury pracy.

Kompresor zamontowany na podwoziu mobilnym z regulowanym dyszlem i światłami, do ciągnięcia po drogach.
Wersja z układem hamulcowym. Posiada homologację do rejestracji.

“INTELIGENTNY SYSTEM” Start/Stop dostarczany przez firmę ROTAIR, pozwala uniknąć ryzyko niewłaściwych procedur podczas rozpoczynania i kończenia pracy.

Galwanicznie cynkowane nadwozie oraz wysokiej klasy system malarski zapewniają doskonałą ochronę antykorozyjną na długie lata użytkowania.

Sprężarka wyposażona jest w standardowej wersji:
Filtry puszkowe ułatwiające szybkie prowadzenie czynności konserwacyjnych.
Pełna dostępność dla ułatwienia szybkiego prowadzenia czynności konserwacyjnych i serwisowych.
Europejska homologacja na poruszanie się po drogach z hamulcami lub bez.
Wyjątkowo efektywny układ sterowania pneumatycznego opracowany przez firmę ROTAIR służący do automatycznej regulacji obrotów silnika w zależności od objętości doprowadzanego powietrza. System jest wysoce niezawodny i zapewnia niskie zużycie paliwa.
“INTELIGENTNY SYSTEM” START-STOP
Filtr separatora powietrza/oleju zapewnia doskonałe rozdzielanie powietrza od oleju.
Filtry powietrza i oleju sprężarki oraz filtry powietrza i oleju silnika pracują niezależnie.
Jednostopniowy powiększony filtr powietrza do sprężarki, który gwarantuje dobre filtrowanie powietrza na wlocie.
Dwustopniowy filtr powietrza do silnika.
Chłodnica kombinowana umożliwiająca chłodzenie oleju sprężarki oraz płynu do chłodnicy silnika.
Dostępne też są wersje:
7 bar 5000 l/min
10 bar 3950 l/min
12 bar 3500 l/min
Dostępna też wersja bez układu hamulcowego i bez chłodzenia.

Każda z wersji kompresora spalinowego może być zamontowana na podstawie do użytku stacjonarnego SKID, których opcje znajdują się w naszym sklepie internetowym.
Compresor mobil de ardere 14 bar 3000l/min Rotair cu aftercooler
Compresorul cu ardere Rotair MDVN 53 Eco 5 este un compresor cu șurub cu un design nou, mai modern. Compresor cu dimensiuni compacte, ideal pentru operare usoara, cu un nivel ridicat de eficienta si cultura de lucru.

Compresor montat pe un șasiu mobil cu bară de tracțiune reglabilă și lumini, pentru a fi remorcat pe șosea.
Versiune cu sistem de franare. Este aprobat pentru înregistrare.

Start/Stop „SISTEM INTELIGENT” oferit de ROTAIR evită riscul unor proceduri incorecte la pornirea și oprirea lucrului.

Corpul galvanizat galvanizat și sistemul de vopsire de înaltă clasă asigură o protecție excelentă împotriva coroziunii pentru mulți ani de utilizare.

Compresorul este echipat cu versiunea standard:
Filtre cu pot pentru întreținere rapidă.
Accesibilitate completă pentru a facilita întreținerea și service-ul rapid.
Omologare europeana pentru circulatia pe drumuri cu sau fara frane.
Sistem de control pneumatic extrem de eficient dezvoltat de ROTAIR pentru controlul automat al turatiei motorului in functie de volumul de aer furnizat. Sistemul este foarte fiabil și asigură un consum redus de combustibil.
„SISTEM INTELIGENT” START-STOP
Filtrul separator aer/ulei asigură o separare excelentă aer/ulei.
Filtrele de aer și ulei ale compresorului și filtrele de aer și ulei ale motorului funcționează independent.
Filtru de aer compresor supradimensionat cu o singură treaptă care garantează o bună filtrare a aerului de admisie.
Filtru de aer motor în două trepte.
Răcitor combinat pentru răcirea uleiului compresorului și a lichidului de răcire a motorului.
Sunt disponibile și versiuni:
7 bar 5000 l/min
10 bar 3950 l/min
12 bar 3500 l/min
Este disponibilă și o versiune fără sistem de frânare și fără răcire.

Fiecare versiune a compresorului cu ardere poate fi montată pe baza SKID pentru utilizare staționară, ale cărei opțiuni se găsesc în magazinul nostru online.
Мобильный компрессор внутреннего сгорания 14 бар 3000 л/мин Rotair с доохладителем
Компрессор внутреннего сгорания Rotair MDVN 53 Eco 5 представляет собой винтовой компрессор с новым, более современным дизайном. Компрессор с компактными размерами, идеально подходит для простоты эксплуатации, с высоким уровнем эффективности и культуры работы.

Компрессор установлен на передвижном шасси с регулируемым дышлом и фонарями для буксировки по бездорожью.
Версия с тормозной системой. Он одобрен для регистрации.

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА» Start/Stop, предоставляемая ROTAIR, позволяет избежать риска неправильных процедур при запуске и остановке работы.

Оцинкованный кузов и высококлассная система окраски обеспечивают отличную антикоррозийную защиту на долгие годы эксплуатации.

Компрессор комплектуется в стандартном исполнении:
Баночные фильтры для быстрого обслуживания.
Полный доступ для облегчения быстрого технического обслуживания и обслуживания.
Европейская омологация для движения по дорогам с тормозами или без них.
Чрезвычайно эффективная пневматическая система управления, разработанная ROTAIR для автоматического регулирования частоты вращения двигателя в зависимости от объема подаваемого воздуха. Система отличается высокой надежностью и обеспечивает низкий расход топлива.
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА» СТАРТ-СТОП
Фильтр-сепаратор воздуха/масла обеспечивает превосходное разделение воздуха/масла.
Воздушный и масляный фильтры компрессора и воздушные и масляные фильтры двигателя работают независимо друг от друга.
Одноступенчатый воздушный фильтр увеличенного размера, гарантирующий хорошую фильтрацию входящего воздуха.
Двухступенчатый воздушный фильтр двигателя.
Комбинированный охладитель для охлаждения компрессорного масла и охлаждающей жидкости двигателя.
Также доступны версии:
7 бар 5000 л/мин
10 бар 3950 л/мин
12 бар 3500 л/мин
Также доступна версия без тормозной системы и без охлаждения.

Каждая версия компрессора внутреннего сгорания может быть смонтирована на базе SKID для стационарного использования, варианты которых можно найти в нашем интернет-магазине.
Zgorevalni mobilni kompresor 14 barov 3000l/min Rotair z naknadnim hladilnikom
Zgorevalni kompresor Rotair MDVN 53 Eco 5 je vijačni kompresor z novo, modernejšo zasnovo. Kompresor kompaktnih dimenzij, idealen za enostavno upravljanje, z visoko stopnjo učinkovitosti in kulture dela.

Kompresor, nameščen na mobilno šasijo z nastavljivim ojesom in lučmi, za vleko po cesti.
Različica z zavornim sistemom. Odobren je za registracijo.

“INTELLIGENT SYSTEM” Start/Stop, ki ga zagotavlja ROTAIR, preprečuje tveganje napačnih postopkov pri zagonu in ustavitvi dela.

Pocinkano pocinkano ohišje in sistem barvanja visokega razreda zagotavljata odlično protikorozijsko zaščito za dolgoletno uporabo.

Kompresor je opremljen s standardno različico:
Lahko filtri za hitro vzdrževanje.
Popolna dostopnost za hitro vzdrževanje in servis.
Evropska homologacija za vožnjo po cestah z ali brez zavor.
Izjemno učinkovit pnevmatski krmilni sistem, ki ga je razvil ROTAIR za samodejno krmiljenje vrtljajev motorja glede na količino dovedenega zraka. Sistem je zelo zanesljiv in zagotavlja nizko porabo goriva.
“INTELIGENTNI SISTEM” START-STOP
Filter za ločevanje zraka/olja zagotavlja odlično ločevanje zraka/olja.
Zračni in oljni filtri kompresorja ter zračni in oljni filtri motorja delujejo neodvisno.
Enostopenjski predimenzionirani zračni filter kompresorja, ki zagotavlja dobro filtracijo vstopnega zraka.
Dvostopenjski zračni filter motorja.
Kombinirani hladilnik za hlajenje kompresorskega olja in hladilne tekočine motorja.
Na voljo so tudi različice:
7 barov 5000 l/min
10 barov 3950 l/min
12 barov 3500 l/min
Na voljo je tudi različica brez zavornega sistema in brez hlajenja.

Vsako različico zgorevalnega kompresorja je mogoče namestiti na podstavek SKID za stacionarno uporabo, katere možnosti najdete v naši spletni trgovini.
Spaľovací pojazdný kompresor 14 bar 3000l/min Rotair s dochladzovačom
Spaľovací kompresor Rotair MDVN 53 Eco 5 je skrutkový kompresor s novým, modernejším vzhľadom. Kompresor s kompaktnými rozmermi, ideálny pre jednoduchú obsluhu, s vysokou úrovňou účinnosti a kultúry práce.

Kompresor namontovaný na mobilnom podvozku s nastaviteľným ojom a svetlami, určený na ťahanie po ceste.
Verzia s brzdovým systémom. Je schválený na registráciu.

„INTELIGENTNÝ SYSTÉM“ Štart/Stop poskytovaný spoločnosťou ROTAIR zabraňuje riziku nesprávnych postupov pri spúšťaní a zastavovaní práce.

Pozinkované pozinkované telo a prvotriedny lakovací systém poskytujú vynikajúcu antikoróznu ochranu po mnoho rokov používania.

Kompresor je vybavený štandardnou verziou:
Filtre na plechovky pre rýchlu údržbu.
Úplná dostupnosť na uľahčenie rýchlej údržby a servisu.
Európska homologizácia pre jazdu na cestách s brzdami alebo bez nich.
Mimoriadne účinný pneumatický riadiaci systém vyvinutý spoločnosťou ROTAIR pre automatickú reguláciu otáčok motora v závislosti od množstva privádzaného vzduchu. Systém je vysoko spoľahlivý a zabezpečuje nízku spotrebu paliva.
„INTELIGENTNÝ SYSTÉM“ START-STOP
Filter odlučovača vzduchu a oleja poskytuje vynikajúce oddelenie vzduchu a oleja.
Vzduchové a olejové filtre kompresora a vzduchové a olejové filtre motora fungujú nezávisle.
Jednostupňový predimenzovaný kompresorový vzduchový filter, ktorý zaručuje dobrú filtráciu vstupného vzduchu.
Dvojstupňový vzduchový filter motora.
Kombinovaný chladič na chladenie kompresorového oleja a chladiacej kvapaliny motora.
Dostupné sú aj verzie:
7 bar 5000 l/min
10 bar 3950 l/min
12 bar 3500 l/min
K dispozícii je aj verzia bez brzdového systému a bez chladenia.

Každá verzia spaľovacieho kompresora môže byť namontovaná na základňu SKID pre stacionárne použitie, ktorej možnosti nájdete v našom internetovom obchode.
Мобилни компресор са сагоревањем 14 бара 3000л/мин Ротаир са накнадним һладњаком
Ротаир МДВН 53 Ецо 5 компресор са сагоревањем је вијчани компресор са новим, модернијим дизајном. Компресор компактниһ димензија, идеалан за лак рад, са високим степеном ефикасности и културе рада.

Компресор монтиран на мобилну шасију са подесивом вучном рудом и светлима, за вучу на путу.
Верзија са кочионим системом. Одобрено је за регистрацију.

“ИНТЕЛЛИГЕНТ СИСТЕМ” Старт/Стоп који обезбеђује РОТАИР избегава ризик од нетачниһ процедура приликом покретања и заустављања рада.

Поцинковано поцинковано тело и систем фарбања високе класе обезбеђују одличну заштиту од корозије током више година употребе.

Компресор је опремљен стандардном верзијом:
Лименски филтери за брзо одржавање.
Потпуна доступност која олакшава брзо одржавање и сервис.
Европска һомологација за вожњу на путевима са или без кочница.
Изузетно ефикасан пнеуматски контролни систем који је развио РОТАИР за аутоматску контролу брзине мотора у зависности од количине ваздуһа који се доводи. Систем је веома поуздан и обезбеђује ниску потрошњу горива.
СТАРТ-СТОП „ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМ”.
Филтер за одвајање ваздуһа/уља обезбеђује одлично одвајање ваздуһа/уља.
Филтери за ваздуһ и уље компресора и филтери за ваздуһ и уље мотора раде независно.
Једностепени ваздушни филтер великог компресора који гарантује добру филтрацију улазног ваздуһа.
Двостепени филтер за ваздуһ мотора.
Комбиновани һладњак за һлађење компресорског уља и расһладне течности мотора.
Доступне су и верзије:
7 бара 5000 л/мин
10 бара 3950 л/мин
12 бара 3500 л/мин
Доступна је и верзија без кочионог система и без һлађења.

Свака верзија компресора са сагоревањем може се монтирати на СКИД базу за стационарну употребу, чије опције се могу наћи у нашој онлине продавници.
Мобільний компресор горіння 14 бар 3000 л/хв Rotair з додатковим охолоджувачем
Компресор горіння Rotair MDVN 53 Eco 5 - гвинтовий компресор з новим, більш сучасним дизайном. Компресор компактних розмірів, ідеально підходить для зручності експлуатації, з високим рівнем ефективності та культури праці.

Компресор, встановлений на мобільному шасі з регульованим дишлом і ліхтарями, для буксирування по дорозі.
Версія з гальмівною системою. Схвалено до реєстрації.

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА» Start/Stop, надана ROTAIR, дозволяє уникнути ризику неправильних процедур під час запуску та зупинки роботи.

Оцинкований оцинкований корпус і система фарбування високого класу забезпечують відмінний захист від корозії протягом багатьох років використання.

Компресор комплектується стандартним виконанням:
Можна фільтрувати для швидкого обслуговування.
Повна доступність для швидкого обслуговування та обслуговування.
Європейська омологація для їзди по дорогах з або без гальм.
Надзвичайно ефективна пневматична система керування, розроблена компанією ROTAIR для автоматичного регулювання обертів двигуна залежно від об’єму повітря, що подається. Система високонадійна і забезпечує низьку витрату палива.
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА» СТАРТ-СТОП
Фільтр сепаратора повітря/масла забезпечує відмінне відділення повітря/масла.
Повітряний і масляний фільтри компресора, повітряний і масляний фільтри двигуна працюють незалежно.
Одноступінчастий компресорний повітряний фільтр великого розміру, який гарантує хорошу фільтрацію вхідного повітря.
Двоступінчастий повітряний фільтр двигуна.
Комбінований радіатор для охолодження компресорного масла та охолоджуючої рідини двигуна.
Також доступні версії:
7 бар 5000 л/хв
10 бар 3950 л/хв
12 бар 3500 л/хв
Також доступна версія без гальмівної системи і без охолодження.

Кожна версія компресора згоряння може бути встановлена ​​на базу SKID для стаціонарного використання, варіанти якої можна знайти в нашому інтернет-магазині.
Importante
Questa offerta è indicativa. Le informazioni esatte sono da richiedere al venditore
Consigli per l'acquisto
Suggerimenti per la sicurezza
Vendi veicoli?
Fate questo con noi!

Annunci simili

CVS 1100 7.500 € Compressore mobile 2019 100 m/ore Polonia, LUBLIN KAMIONKA