Compressore mobile Rotair 12 bar 3.5 m3 MDVN 53 Eco 5 nuovo

PDF
compressore mobile Rotair 12 bar 3.5 m3 MDVN 53 Eco 5 nuovo
compressore mobile Rotair 12 bar 3.5 m3 MDVN 53 Eco 5 nuovo
compressore mobile Rotair 12 bar 3.5 m3 MDVN 53 Eco 5 nuovo immagine 2
compressore mobile Rotair 12 bar 3.5 m3 MDVN 53 Eco 5 nuovo immagine 3
Interessa l'annuncio?
1/3
PDF
23.858,70 €
Prezzo IVA esclusa
Contattare il venditore
Marca Rotair
Tipo compressore mobile
Anno di costruzione 07/2023
Peso netto 1020 kg
Ubicazione Polonia Głogów
Data d'inserzione più di un mese
Numero ID nello stock del venditore MDVN-53-ECO-5/12/3500/BS-1
È possibile il leasing
È possibile l'acquisto a credito
È possibile l'acquisto a rate
Descrizione
Tipo di compressore a vite
Capacità 3500 l/min
Dimensioni d'ingombro 3.3 m × 1.52 m × 1.5 m
Motore
Marca Kubota
Potenza 49 HP (36.02 kW)
Carburante diesel
Intercooler
Euro Euro 5
Filtro antiparticolato
Asse
Numero di assi 1
Stato
Stato nuovo
Garanzia 1 anno

Ulteriori informazioni — Compressore mobile Rotair 12 bar 3.5 m3 MDVN 53 Eco 5 nuovo

Polacco
Wymiary: 330 × 152 × 150 cm
Idealna do wdmuchiwarek
piaskowania i czyszczenia suchym lodem
Temperatura sprężonego powietrza – temp. otoczenia + 5°C
Przepływ powietrza – 3500l/min
Ciśnienie robocze – 12 bar / 174 psi
Silnik – Kohler STAGE V (EURO 5) z ADBLUE
Napęd bezpośredni
Kompresor zamontowany na podwoziu mobilnym z regulowanym dyszlem i światłami
do ciągnięcia po drogach
Wersja z układem hamulcowym. Posiada homologację do rejestracji
Sprężarka spalinowa firmy Rotair MDVN 53 Eco 5
to śrubowa sprężarka o nowym
bardziej nowoczesnym wyglądzie. Sprężarka o kompaktowych wymiarach
idealna do łatwej obsługi
przy wysokim poziomie wydajności i kultury pracy. Specjalnie zaprojektowana do wdmuchiwania światłowodów oraz czyszczenia suchym lodem
Filtry puszkowe ułatwiające szybkie prowadzenie czynności konserwacyjnych
Pełna dostępność dla ułatwienia szybkiego prowadzenia czynności konserwacyjnych i serwisowych
Galwanicznie cynkowane nadwozie oraz wysokiej klasy system malarski zapewniają doskonałą ochronę antykorozyjną na długie lata użytkowania
Europejska homologacja na poruszanie się po drogach z hamulcami lub bez
“INTELIGENTNY SYSTEM” Start/Stop dostarczany przez firmę ROTAIR
pozwala uniknąć ryzyko niewłaściwych procedur podczas rozpoczynania i kończenia pracy
Filtr separatora powietrza/oleju zapewnia doskonałe rozdzielanie powietrza od oleju
Filtry powietrza i oleju sprężarki oraz filtry powietrza i oleju silnika pracują niezależnie
Jednostopniowy powiększony filtr powietrza do sprężarki
który gwarantuje dobre filtrowanie powietrza na wlocie
Dwustopniowy filtr powietrza do silnika
Chłodnica kombinowana umożliwiająca chłodzenie oleju sprężarki oraz płynu do chłodnicy silnika
7 bar 5000 l/min
10 bar 3950 l/min
14 bar 3000 l/min
Podgrzewacz sprężonego powietrza
Urządzenie pozwalające zaoszczędzić do 20% paliwa
Adapter do wersji stacjonarnej – na nóżkach
Wersja bez chłodnicy końcowej i separatora wody
Więcej kompresorów śrubowych spalinowych można znaleźć w naszym sklepie internetowym
Размеры: 330 × 152 × 150 см.
Идеально подходит для воздуходувок
пескоструйная обработка и струйная обработка сухим льдом
Температура сжатого воздуха - окружающая + 5°C
Воздушный поток - 3500 л/мин
Рабочее давление - 12 бар / 174 фунта на кв. дюйм
Двигатель - Kohler STAGE V (ЕВРО 5) с ADBLUE
Прямой привод
Компрессор установлен на передвижном шасси с регулируемым дышлом и освещением.
буксировать по дороге
Версия с тормозной системой. Он одобрен для регистрации
Компрессор внутреннего сгорания Rotair MDVN 53 Eco 5
новый винтовой компрессор
более современный вид. Компактный компрессор
идеально подходит для легкого обращения
с высоким уровнем эффективности и культуры труда. Специально разработан для продувки оптоволокна и струйной обработки сухим льдом
Баночные фильтры для быстрого обслуживания
Полный доступ, облегчающий быстрое техническое и сервисное обслуживание
Оцинкованный оцинкованный кузов и высококлассная система окраски обеспечивают отличную антикоррозийную защиту на долгие годы эксплуатации
Европейская омологация для движения по дорогам с тормозами или без них
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА» Старт/Стоп от ROTAIR
исключает риск неправильного выполнения процедур при начале и завершении работы
Фильтр-сепаратор воздуха/масла обеспечивает отличное разделение воздуха/масла.
Воздушный и масляный фильтры компрессора и воздушные и масляные фильтры двигателя работают независимо друг от друга.
Одноступенчатый увеличенный воздушный фильтр для компрессора
что гарантирует хорошую фильтрацию воздуха на входе
Двухступенчатый воздушный фильтр двигателя
Комбинированный охладитель для охлаждения компрессорного масла и охлаждающей жидкости двигателя
7 бар 5000 л/мин
10 бар 3950 л/мин
14 бар 3000 л/мин
Нагреватель сжатого воздуха
Устройство, которое экономит до 20% топлива
Адаптер для стационарного варианта - на ножках
Версия без доохладителя и водоотделителя
Больше дизельных винтовых компрессоров можно найти в нашем интернет-магазине.
Dimenzije: 330 × 152 × 150 cm
Idealno za pihalnike
peskanje in peskanje s suhim ledom
Temperatura stisnjenega zraka - okolica + 5°C
Pretok zraka - 3500l/min
Delovni tlak - 12 bar / 174 psi
Motor - Kohler STAGE V (EURO 5) z ADBLUE
Direktni pogon
Kompresor nameščen na mobilno šasijo z nastavljivim ojesom in lučmi
za vleko po cesti
Različica z zavornim sistemom. Odobren je za registracijo
Zgorevalni kompresor Rotair MDVN 53 Eco 5
je nov vijačni kompresor
modernejši videz. Kompakten kompresor
idealen za enostavno rokovanje
z visoko stopnjo učinkovitosti in delovne kulture. Posebej zasnovan za pihanje z optičnimi vlakni in peskanje s suhim ledom
Lahko filtri za hitro vzdrževanje
Popolna dostopnost za hitro vzdrževanje in servis
Pocinkano pocinkano ohišje in sistem barvanja visokega razreda zagotavljata odlično protikorozijsko zaščito za dolgoletno uporabo
Evropska homologacija za vožnjo po cestah z ali brez zavor
“INTELLIGENT SYSTEM” Start/Stop dobavlja ROTAIR
se izogne ​​tveganju nepravilnih postopkov pri začetku in zaključku dela
Filter za ločevanje zraka/olja zagotavlja odlično ločevanje zraka/olja
Zračni in oljni filtri kompresorja ter zračni in oljni filtri motorja delujejo neodvisno
Enostopenjski povečan zračni filter za kompresor
ki zagotavlja dobro filtracijo zraka na vstopu
Dvostopenjski zračni filter motorja
Kombinirani hladilnik za hlajenje kompresorskega olja in hladilne tekočine motorja
7 barov 5000 l/min
10 barov 3950 l/min
14 barov 3000 l/min
Grelec na stisnjen zrak
Naprava, ki prihrani do 20 % goriva
Adapter za stacionarno različico - na nogah
Različica brez naknadnega hladilnika in vodnega separatorja
Več dizelskih vijačnih kompresorjev najdete v naši spletni trgovini
Rozmery: 330 × 152 × 150 cm
Ideálne pre fúkače
pieskovanie a tryskanie suchým ľadom
Teplota stlačeného vzduchu - okolitá + 5°C
Prietok vzduchu - 3500l/min
Pracovný tlak - 12 bar / 174 psi
Motor - Kohler STAGE V (EURO 5) s ADBLUE
Priamy pohon
Kompresor namontovaný na mobilnom podvozku s nastaviteľným ojom a svetlami
byť ťahaný po ceste
Verzia s brzdovým systémom. Je schválený na registráciu
Spaľovací kompresor od Rotair MDVN 53 Eco 5
je nový skrutkový kompresor
modernejší vzhľad. Kompaktný kompresor
ideálne pre ľahkú manipuláciu
s vysokou úrovňou efektívnosti a pracovnej kultúry. Špeciálne navrhnuté na fúkanie optických vlákien a tryskanie suchým ľadom
Filtre na plechovky pre rýchlu údržbu
Úplná dostupnosť na uľahčenie rýchlej údržby a servisu
Pozinkované pozinkované telo a prvotriedny lakovací systém poskytujú vynikajúcu antikoróznu ochranu po mnoho rokov používania
Európska homologizácia pre jazdu na cestách s brzdami alebo bez nich
“INTELIGENTNÝ SYSTÉM” Štart/Stop dodáva ROTAIR
predchádza riziku nesprávnych postupov pri začatí a ukončení práce
Filter odlučovača vzduchu a oleja poskytuje vynikajúce oddelenie vzduchu a oleja
Vzduchové a olejové filtre kompresora a vzduchové a olejové filtre motora fungujú nezávisle
Jednostupňový zväčšený vzduchový filter pre kompresor
čo zaručuje dobrú filtráciu vzduchu na vstupe
Dvojstupňový vzduchový filter motora
Kombinovaný chladič na chladenie kompresorového oleja a chladiacej kvapaliny motora
7 bar 5000 l/min
10 bar 3950 l/min
14 bar 3000 l/min
Ohrievač stlačeného vzduchu
Zariadenie, ktoré ušetrí až 20 % paliva
Adaptér pre stacionárnu verziu - na nožičkách
Verzia bez dochladzovača a odlučovača vody
Viac dieselových skrutkových kompresorov nájdete v našom internetovom obchode
Димензије: 330 × 152 × 150 цм
Идеалан за дуваче
пескарење и пескарење сувим ледом
Температура компримованог ваздуха - амбијентална + 5°Ц
Проток ваздуха - 3500л/мин
Радни притисак - 12 бар / 174 пси
Мотор - Кохлер СТАГЕ В (ЕУРО 5) са АДБЛУЕ
Директан погон
Компресор монтиран на мобилну шасију са подесивом вучном рудом и светлима
да се вуче на путу
Верзија са кочионим системом. Одобрено је за регистрацију
Компресор са сагоревањем компаније Ротаир МДВН 53 Ецо 5
је нови вијчани компресор
модернији изглед. Компактни компресор
идеално за лако руковање
са високим степеном ефикасности и културе рада. Специјално дизајниран за дување помоћу оптичких влакана и пескарење сувим ледом
Лименски филтери за брзо одржавање
Потпуна доступност која олакшава брзо одржавање и сервис
Поцинковано поцинковано тело и висококвалитетни систем фарбања пружају одличну заштиту од корозије за дуги низ година употребе
Европска хомологација за вожњу на путевима са или без кочница
“ИНТЕЛЛИГЕНТ СИСТЕМ” Старт/Стоп испоручује РОТАИР
избегава ризик од нетачних поступака при започињању и завршетку радова
Филтер за одвајање ваздуха/уља обезбеђује одлично одвајање ваздуха/уља
Филтери за ваздух и уље компресора и филтери за ваздух и уље мотора раде независно
Једностепени увећани ваздушни филтер за компресор
што гарантује добру филтрацију ваздуха на улазу
Двостепени филтер за ваздух мотора
Комбиновани хладњак за хлађење компресорског уља и расхладне течности мотора
7 бара 5000 л/мин
10 бара 3950 л/мин
14 бара 3000 л/мин
Грејач на компримовани ваздух
Уређај који штеди до 20% горива
Адаптер за стационарну верзију - на ногама
Верзија без накнадног хладњака и сепаратора воде
Више дизел вијчаних компресора можете пронаћи у нашој онлине продавници
Розміри: 330 × 152 × 150 см
Ідеально підходить для повітродувок
піскоструминна обробка та обробка сухим льодом
Температура стисненого повітря - навколишнє + 5°C
Потік повітря - 3500л/хв
Робочий тиск - 12 бар / 174 psi
Двигун - Kohler STAGE V (EURO 5) з ADBLUE
Прямий привід
Компресор встановлений на мобільному шасі з регульованим дишлом і ліхтарями
буксирувати по дорозі
Версія з гальмівною системою. Схвалено до реєстрації
Компресор горіння Rotair MDVN 53 Eco 5
це новий гвинтовий компресор
більш сучасний вигляд. Компактний компресор
ідеально підходить для легкого поводження
з високим рівнем працездатності та культури праці. Спеціально розроблений для продування волоконно-оптичними засобами та очищення сухим льодом
Можна фільтрувати для швидкого обслуговування
Повна доступність для швидкого обслуговування та обслуговування
Оцинкований оцинкований корпус і система фарбування високого класу забезпечують відмінний захист від корозії протягом багатьох років використання
Європейська омологація для їзди по дорогах з або без гальм
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА» Старт/Стоп від ROTAIR
запобігає ризику неправильних процедур під час початку та завершення роботи
Фільтр сепаратора повітря/масла забезпечує відмінне відділення повітря/масла
Повітряний і масляний фільтри компресора, повітряний і масляний фільтри двигуна працюють незалежно
Одноступінчастий збільшений повітряний фільтр для компресора
що гарантує хорошу фільтрацію повітря на вході
Двоступінчастий повітряний фільтр двигуна
Комбінований радіатор для охолодження компресорного масла та охолоджуючої рідини двигуна
7 бар 5000 л/хв
10 бар 3950 л/хв
14 бар 3000 л/хв
Нагрівач стисненого повітря
Пристрій, що економить до 20% палива
Адаптер для стаціонарного варіанту - на ніжках
Версія без доохолоджувача та водовіддільника
Більше дизельних гвинтових компресорів ви можете знайти в нашому інтернет-магазині
Importante
Questa offerta è indicativa. Le informazioni esatte sono da richiedere al venditore
Consigli per l'acquisto
Suggerimenti per la sicurezza
Vendi veicoli?
Fate questo con noi!

Annunci simili