L'annuncio Vendesi terna HUDDIG 1260 C all'asta è stato venduto e non è incluso nella ricerca!
Annunci simili
terna HUDDIG 1060B HUDDIG 1060B 105.000 € Terna 2011 8278 m/ore Svezia, Nacka Strand, 131 53, Forumvägen 14
terna HUDDIG 1260 C
Venduto
terna HUDDIG 1260 C
terna HUDDIG 1260 C immagine 2
terna HUDDIG 1260 C immagine 3
terna HUDDIG 1260 C immagine 4
terna HUDDIG 1260 C immagine 5
terna HUDDIG 1260 C immagine 6
terna HUDDIG 1260 C immagine 7
terna HUDDIG 1260 C immagine 8
terna HUDDIG 1260 C immagine 9
terna HUDDIG 1260 C immagine 10
terna HUDDIG 1260 C immagine 11
terna HUDDIG 1260 C immagine 12
terna HUDDIG 1260 C immagine 13
terna HUDDIG 1260 C immagine 14
terna HUDDIG 1260 C immagine 15
terna HUDDIG 1260 C immagine 16
terna HUDDIG 1260 C immagine 17
terna HUDDIG 1260 C immagine 18
terna HUDDIG 1260 C immagine 19
terna HUDDIG 1260 C immagine 20
terna HUDDIG 1260 C immagine 21
terna HUDDIG 1260 C immagine 22
terna HUDDIG 1260 C immagine 23
terna HUDDIG 1260 C immagine 24
terna HUDDIG 1260 C immagine 25
terna HUDDIG 1260 C immagine 26
terna HUDDIG 1260 C immagine 27
terna HUDDIG 1260 C immagine 28
terna HUDDIG 1260 C immagine 29
terna HUDDIG 1260 C immagine 30
terna HUDDIG 1260 C immagine 31
terna HUDDIG 1260 C immagine 32
terna HUDDIG 1260 C immagine 33
terna HUDDIG 1260 C immagine 34
terna HUDDIG 1260 C immagine 35
terna HUDDIG 1260 C immagine 36
terna HUDDIG 1260 C immagine 37
terna HUDDIG 1260 C immagine 38
terna HUDDIG 1260 C immagine 39
terna HUDDIG 1260 C immagine 40
terna HUDDIG 1260 C immagine 41
terna HUDDIG 1260 C immagine 42
terna HUDDIG 1260 C immagine 43
terna HUDDIG 1260 C immagine 44
terna HUDDIG 1260 C immagine 45
terna HUDDIG 1260 C immagine 46
terna HUDDIG 1260 C immagine 47
terna HUDDIG 1260 C immagine 48
terna HUDDIG 1260 C immagine 49
terna HUDDIG 1260 C immagine 50
terna HUDDIG 1260 C immagine 51
terna HUDDIG 1260 C immagine 52
terna HUDDIG 1260 C immagine 53
terna HUDDIG 1260 C immagine 54
terna HUDDIG 1260 C immagine 55
terna HUDDIG 1260 C immagine 56
terna HUDDIG 1260 C immagine 57
terna HUDDIG 1260 C immagine 58
terna HUDDIG 1260 C immagine 59
terna HUDDIG 1260 C immagine 60
terna HUDDIG 1260 C immagine 61
terna HUDDIG 1260 C immagine 62
terna HUDDIG 1260 C immagine 63
terna HUDDIG 1260 C immagine 64
terna HUDDIG 1260 C immagine 65
terna HUDDIG 1260 C immagine 66
terna HUDDIG 1260 C immagine 67
terna HUDDIG 1260 C immagine 68
terna HUDDIG 1260 C immagine 69
terna HUDDIG 1260 C immagine 70
terna HUDDIG 1260 C immagine 71
terna HUDDIG 1260 C immagine 72
terna HUDDIG 1260 C immagine 73
terna HUDDIG 1260 C immagine 74
terna HUDDIG 1260 C immagine 75
terna HUDDIG 1260 C immagine 76
terna HUDDIG 1260 C immagine 77
terna HUDDIG 1260 C immagine 78
terna HUDDIG 1260 C immagine 79
terna HUDDIG 1260 C immagine 80
terna HUDDIG 1260 C immagine 81
terna HUDDIG 1260 C immagine 82
terna HUDDIG 1260 C immagine 83
terna HUDDIG 1260 C immagine 84
terna HUDDIG 1260 C immagine 85
terna HUDDIG 1260 C immagine 86
1/86
Marca HUDDIG
Modello 1260 C
Tipo terna
Anno di costruzione 2014
Ore di moto 7003 m/ore
Ubicazione Svezia
Data d'inserzione più di un mese
Machineryline ID VF31448
Stato
Stato usato
Ulteriori informazioni
Inglese
Make: Leather
Model: 1260 C Cable
Year model: 2014
Hours: 7003
Chassis number: 5088
Front attachment: large BM
Rear mount: S45

Equipment
Prepare for lift with cables and footplate
Diesel heater
Air conditioning
Central lubrication
Extra wide tires (710/55-34 twin forestry 50%)
Tillorator (Year model: 2018)
Large motor sockets
3 front cameras with display (disconnected for cable break)
Central lubrication for the entire machine + rotor tilt
Refueling pump
Load arm suspension
Tinted windows
Fastener connection to wagon hydraulics

Included tools/accessories
Planning bucket front and rear

Other information
New batteries 2 weeks ago
All work lighting replaced in 2019
Both data boxes replaced in 2019

Seller's Comment
Not working no known errors
Newly serviced (7000 hours of service)
Always serviced by Huddig workshop
Worked on cable and contracting jobs
Can buy more tools after the auction
(Wagon with swiveling drawbar, grid bucket, narrow bucket, digger bucket, pallet forks, tarp hook and asphalt cutter)
Mostrare tutto il commento
Herstellung: Leder
Modell: 1260 C Kabel
Baujahr: 2014
Stunden: 7003
Fahrgestellnummer: 5088
Frontbefestigung: große BM
Hintere Halterung: S45

Ausrüstung
Bereiten Sie das Anheben mit Kabeln und Fußplatte vor
Dieselheizung
Klimaanlage
Zentralschmierung
Extra breite Bereifung (710/55-34 Twin Forst 50%)
Tillorator (Jahresmodell: 2018)
Große Motorsteckdosen
3 Frontkameras mit Display (getrennt wegen Kabelbruch)
Zentralschmierung für die gesamte Maschine + Rotorneigung
Betankungspumpe
Lastarmaufhängung
Getönte Scheiben
Verbindungselement zur Waggonhydraulik

Mitgeliefertes Werkzeug/Zubehör
Planungsschaufel vorne und hinten

Andere Informationen
Neue Batterien vor 2 Wochen
Die gesamte Arbeitsbeleuchtung wurde 2019 ersetzt
Beide Datenboxen wurden 2019 ersetzt

Kommentar des Verkäufers
Funktioniert nicht, keine bekannten Fehler
Neu gewartet (7000 Betriebsstunden)
Immer von der Huddig-Werkstatt gewartet
Arbeitete an Kabel- und Contracting-Jobs
Kann nach der Auktion weitere Werkzeuge kaufen
(Wagen mit schwenkbarer Deichsel, Gitterschaufel, Schmalschaufel, Baggerschaufel, Palettengabel, Planenhaken und Asphaltschneider)
Mark: nahk
Mudel: 1260 C kaabel
Aasta mudel: 2014
Tundi: 7003
Šassii number: 5088
Esikinnitus: suur BM
Tagumine kinnitus: S45

Varustus
Valmistage tõstmiseks ette kaablite ja jalaplaadiga
Diiselkütteseade
Konditsioneer
Tsentraalne määrimine
Eriti laiad rehvid (710/55-34 paarismetsa 50%)
Tillorator (aasta mudel: 2018)
Suured mootori pistikupesad
3 esikaamerat koos ekraaniga (kaabli katkestamiseks lahti ühendatud)
Tsentraalne määrimine kogu masinale + rootori kallutus
Tankimispump
Koormusõla vedrustus
Toonitud aknad
Kinnitusdetailide ühendus vaguni hüdraulikaga

Kaasas tööriistad/tarvikud
Planeerimiskopp ees ja taga

Muu info
Uued patareid 2 nädalat tagasi
Kõik töövalgustid vahetatud 2019 aastal
Mõlemad andmekastid vahetatud 2019. aastal

Müüja kommentaar
Ei tööta, pole teadaolevaid vigu
Äsja hooldatud (7000 töötundi)
Alati hooldatud Huddigi töökojas
Töötas kaabel- ja lepinguliste tööde kallal
Peale oksjonit on võimalik tööriistu juurde osta
(Pööratava veotiisli, võrekopa, kitsa kopa, ekskavaatorikoppa, kaubaaluste kahvlite, tentkonksu ja asfaldilõikuriga universaal)
Gamintojas: Oda
Modelis: 1260 C kabelis
Metų modelis: 2014 m
Valandos: 7003
Važiuoklės numeris: 5088
Priekinis tvirtinimas: didelis BM
Galinis laikiklis: S45

Įranga
Paruoškite keltuvą su trosais ir kojele
Dyzelinis šildytuvas
Oro kondicionavimas
Centrinis tepimas
Itin plačios padangos (710/55-34 dvigubos miškininkystės 50%)
Tillorator (metų modelis: 2018)
Dideli variklio lizdai
3 priekinės kameros su ekranu (atjungtos, kad nutrūktų laidas)
Centrinis tepimas visai mašinai + rotoriaus pakreipimas
Degalų papildymo siurblys
Krovinio svirties pakaba
Tamsinti langai
Tvirtinimo jungtis prie vagono hidraulikos

Komplekte įrankiai/priedai
Planavimo kaušas priekyje ir gale

Kita informacija
Naujos baterijos prieš 2 savaites
Visi darbiniai apšvietimai pakeisti 2019 m
Abu duomenų langeliai pakeisti 2019 m

Pardavėjo komentaras
Neveikia jokių žinomų klaidų
Naujai prižiūrėtas (7000 val.)
Visada aptarnaujamas Huddig dirbtuvėse
Dirbo kabelių ir rangovų darbus
Po aukciono galima nusipirkti daugiau įrankių
(Vagonas su pasukamu grąžulu, grotelių kaušu, siauru kaušu, ekskavatoriaus kaušu, padėklų šakėmis, brezento kabliu ir asfalto pjaustytuvu)
Marka: Āda
Modelis: 1260 C kabelis
Izlaiduma gada modelis: 2014
Stundas: 7003
Šasijas numurs: 5088
Priekšējais stiprinājums: liels BM
Aizmugurējais stiprinājums: S45

Aprīkojums
Sagatavojieties pacelšanai ar trosēm un pamatnes plāksni
Dīzeļa sildītājs
Gaisa kondicionēšana
Centrālā eļļošana
Īpaši platas riepas (710/55-34 dvīņu mežsaimniecība 50%)
Tillorator (Gada modelis: 2018)
Lielas motora ligzdas
3 priekšējās kameras ar displeju (atvienota kabeļa pārtraukuma dēļ)
Centrālā eļļošana visai mašīnai + rotora slīpums
Degvielas uzpildes sūknis
Slodzes sviras balstiekārta
Tonētie logi
Stiprinājuma savienojums ar vagona hidrauliku

Iekļauti instrumenti/piederumi
Plānošanas kauss priekšā un aizmugurē

Cita informācija
Jaunas baterijas pirms 2 nedēļām
Viss darba apgaismojums nomainīts 2019. gadā
Abas datu kastes nomainītas 2019. gadā

Pārdevēja komentārs
Nedarbojas, nav zināmu kļūdu
Tikko veikta apkope (7000 servisa stundas)
Vienmēr apkopts Huddig darbnīcā
Strādāja pie kabeļu un līgumslēdzēju darbiem
Pēc izsoles var iegādāties vairāk instrumentu
(Vagons ar grozāmu jūgstieni, režģa kausu, šauru kausu, ekskavatora kausu, palešu dakšām, brezenta āķi un asfalta griezēju)
Marka: skóra
Model: Kabel 1260 C
Rok modelu: 2014
Godziny: 7003
Numer podwozia: 5088
Mocowanie przednie: duże BM
Mocowanie tylne: S45

Ekwipunek
Przygotuj się do podnoszenia z kablami i podnóżkiem
Podgrzewacz diesla
Klimatyzacja
Centralne smarowanie
Bardzo szerokie opony (710/55-34 twin forestry 50%)
Tillorator (rok produkcji: 2018)
Duże gniazda silnika
3 przednie kamery z wyświetlaczem (odłączone z powodu przerwania kabla)
Centralne smarowanie całej maszyny + pochylenie rotora
Pompa tankowania
Zawieszenie ramienia ładunkowego
Przyciemniane okna
Złącze mocujące do hydrauliki wagonu

Dołączone narzędzia/akcesoria
Planowanie łyżki z przodu iz tyłu

Inne informacje
Nowe akumulatory 2 tygodnie temu
Całe oświetlenie robocze wymienione w 2019 roku
Obie skrzynki danych wymienione w 2019 roku

Komentarz sprzedawcy
Nie działa brak znanych błędów
Świeżo serwisowany (7000 godzin pracy)
Cały czas serwisowany w warsztacie Huddig
Pracował na kablówkach i kontraktach
Możliwość dokupienia większej ilości narzędzi po aukcji
(Wagon z obrotowym dyszlem, łyżką kratową, łyżką wąską, łyżką do koparki, widłami do palet, hakiem do plandeki i nożem do asfaltu)
Fabrikat: Huddig
Modell: 1260 C Cabel
Årsmodell: 2014
Timmar: 7003
Chassinummer: 5088
Fäste fram: stora BM
Fäste bak: S45

Utrustning
Förbered för lift med kablar och fotplatta
Dieselvärmare
Klimatanläggning
Centralsmörjning
Extra breda däck (710/55-34 twin forestry 50%)
Tilltorator (Årsmodell: 2018)
Stora motoruttag
3 front kameror med display (ur kopplad för kabelbrott)
Centralsmörjning till hela maskinen + rotortilt
Tankningspump
Lastarmsfjädring
Tonade rutor
Fasterkoppling till vagnshydraulik

Medföljande redskap/tillbehör
Planeringsskopa fram och bak

Övriga upplysningar
Nya batteri för 2 veckor sedan
All arbetsbelysning bytt 2019
Båda databoxarna bytta 2019

Säljarens kommentar
Fungerar inga kända fel
Nyservad (7000 timmars service)
Alltid servad av Huddig verkstad
Kört på kabel och entreprenad jobb
Går att köpa fler redskap till efter auktionen
(Vagn med svängbart drag, gallerskopa, smalskopa, grävskopa, pallgafflar, tjälkrok och asfaltskärare)